Fjernvarmeindustrien udgiver hvert andet år en rapport, der tager pulsen på fjernvarmeindustrien, og som giver et bud på fremtiden.

Rapporter fra Fjernvarmeindustrien:

Nyeste rapport fra Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien: Fjernvarmesektorens samfundsbidrag – branchestatistik 2020

 

 

 

 forside

Branche- og Eksportstatistik

Fjernvarmeindustrien og Dansk Fjernvarme bidrager med denne publikation til debatten om fjernvarmesektorens samfundsbidrag. Undersøgelsen viser blandt andet en stigning på 18% i antallet af ansatte i fjernvarmesektoren over de seneste fire år, samt en 29% stigning siden 2012 i industriens omsætning.

April 2017

 

Nyrapport

Eksportpotentialet i Fjernvarmesektoren

Fjernvarmeindustrien, DI Energi, Dansk Fjernvarme og Grøn Energi lancerede en analyse, der belyser eksportpotentialet for fjernvarme og køling. Ifølge ”Analyse af eksportpotentialet i Fjernvarmesektoren” forventer virksomhederne,
at eksporten vil vokse fra 6,6 mia. kr. i 2016 til 10,7 mia. kr. i 2025 – en stigning på 60%.

Juni 2016

 

 

 

EKSTERNE PUBLIKATIONER

kpd''

Køleplan Danmark

Køleplan Danmark 2015 belyser, hvordan kølebehovet i Danmark kan forsynes på den mest samfunds- og selskabsøkonomiske måde med fjernkøling i symbiose med fjernvarmen.

April 2016

kpdpixi'

Køleplan Danmark 2016, pixi-udgave

Pixi-udgave: Køleplan Danmark 2015 belyser, hvordan kølebehovet i Danmark kan forsynes på den mest samfunds- og selskabsøkonomiske måde med fjernkøling i symbiose med fjernvarmen.

April 2016

varmelagring

Varmelagring i fremtiden energisystem

Den seneste rapport fra EUDP, ForskEL & ForskVE, Det Strategiske Forskningsråd, Eforsk og Green Labs viser, at varmelagring bliver en integreret del i fremtidens danske energisystem.

Februar 2014


Biomassse til energi

Ved at erstatte kul og naturgas med bæredygtige træpiller og træflis, opnår vi en CO2-reduktion på ca. 90%. Denne pjece udgivet af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi fortæller om de grønne fordele ved at integrere biomasse i kraftvarmeværker.

December 2013

Varmelagring i fjernvarme

Flere fjernvarmeværker eksperimenterer med varmelagring og brug af el til opvarmning af vandet. Vind- og solenergi integreres således i fjernvarmesystemet. Rapport fra Energistyrelsen.

November 2013

 

Heat Roadmap Europe

EU har vil reducerer 1990-CO2 udslippet med mindst 80 procent inden 2050. Rapporten fra Euroheat & Power viser hvordan fjernvarme og fjernkøling kan spare EU for milliarder og samtidig sænke CO2 udslippet.

Maj 2013

 

Direktiv om energieffektivisering

EU skal inden 2020 være 20 procent mere energieffektiv. EU forpligter blandt andet medlemslandene til at udarbejde en varme- og køleplan, som medtænker kraftvarme, fjernvarme og -køling.

Oktober 2012

 

Varmeplan DK 2010

Varmeplan 2010 er en handlingsplan for, hvordan vi realiserer planerne for at Danmark kan overgå til 100 % vedvarende energi. Dansk Fjernvarme gennemgår i denne udgivelse, hvad loven betyder for fjernvarme.

September 2010

Dansih District Energy

Denne brochure fortæller kort og godt om fjernvarme og fjernkøling; fordelene ved systemet, hvilken indflydelse fjernvarme har i Danmark og hvilke perspektiver, der ligger i at udbrede det på globalt plan. Brochuren stammer fra FIF-Marketing.

September 2008