kraftværk

værk
Permalink Gallery

Biomasseanlæg på Avedøreværket

Biomasseanlæg på Avedøreværket

Når året er omme, kan Avedøreværkets blok 2 fyre med 100 procent biomasse på anlæggets hovedkedel.De to blokke skal forsyne 200.000 hustande med varme og 1,3 millioner hustande med el.Avedøre 2 er et af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker. 94 procent af energien i brændslet bliver udnyttet.