Beskrivelse

Sted: Kolding
Dato: 7. oktober 2014
Klokken: 9.30 – 15:00

Målet med temadagen er at udbrede kendskabet, fjerne barriererne samt skabe rammerne og vise vejen for etableringen af fjernkøling i Danmark. Udvikling af fjernkøling vil sikre energieffektivitet i Danmark og give et godt afsæt i levering af ”District Energy” løsninger til resten af verden.

Fjernkøling er et godt grønt og økonomisk alternativ til konventionelle elektriske køleanlæg. Fjernkøling kræver dog store investeringer og en professionel organisation samt de nødvendige lovgivningsmæssige rammer. Fjernkøling er en fælles infrastruktur som kan baseres på frikøling, overskudsvarme eller eldrevne varmepumper og der er gode muligheder for synergi med fjernvarmeproduktionen.

Energistyrelsen ønsker sammen med branchen at se på, om lovgivningen kan ændres, så fjernkøling fremmes. Der er konkrete lovforslag på vej så kom og vær med i en direkte debat med bla. Energistyrelsen.

Kom og hør indlæg fra Rambøll, Horten, Energistyrelsen og en række fjernvarmeværker, som arbejder med konkrete planer for realisering fjernkølingsprojekter.

Fjernkøling kan således blive et nyt stort ”forretningsområde” for varmeværkerne hvis man begynder at sammentænke produktion af varme og køling. Fjernkøling kan leveres som små decentrale anlæg eller i større enheder med udrulning af fjernkølingsnet som det sker i København.  Fjernkøling vil lige som fjernvarme kunne bidrage til samfundets energieffektivitet og samtidig sikre vores fremtidige komfortbehov kan tilgodeses energimæssigt og økonomisk forsvarligt.

Vi ønsker med mødet at:

  • Skabe kendskab til fjernkøling samt synliggøre potentialet og mulighederne for fjernkøling i Danmark.
  • Diskuterer mulighederne for fjernkøling med baggrund i annalyse af det danske kølepotentiale.
  • Præsentere lovgivningsmæssige tiltag og rammebetingelser samt skabe dialog mellem Energistyrelsen.
  • Præsentere værker som aktivt planlægger fjernkøling og viser vejen for dem der endnu ikke ved hvordan man kommer i gang.
  • Vurderer vigtigheden et hjemmemarked for fjernkøling set i forhold til eksport af dansk energiteknologi.

Tid og sted:            Tirsdag den 7.oktober 2014 kl. 9.30. Mødet afholdes

i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding tlf. 7630 8000.

                                 Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00

 

Tilmelding:              Tilmelding, senest fredag den 26. september 2014. Tilmelding sker online på www.danskfjernvarme.dk  har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at ringe til Inger Gai på tlf. 7630 8034.

 

Deltagergebyr        Deltagergebyr er kr. 1180,- ekskl. moms.

 

Afmeldebetingelserne: Ved afbud mindre end 10 hverdage før mødestart betales 50 % af det samlede deltagergebyr. Ved afbud mindre end 3 hverdage før mødestart betales 100 % af det samlede deltagergebyr.

Program kan downloades her.

 

Med venlig hilsen

 

Rasmus Bundegaard Eriksen · Teknisk konsulent   Lars Hummelmose - Direktør

Dansk Fjernvarme                                                         Fjernvarmeindustrien

rbe@danskfjernvarme.dk                                              Lh@dbdh.dk

Tlf. +45 7630 0000                                                         Tlf. +45 2990 0080