Beskrivelse

Fjernvarmeindustriens Årsmøde

Sted: Trinity Hotel & Konference, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Dato: 15. september 2016

Klokken: 09.15-18.30

 

I år er temaet: Nye grænsebrydende samarbejder

Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I er et besøg på Skærbækværket, hvor vi både får en rundvisning samt fortællingen bag omstillingen af værket.

DEL II fortsætter på Trinity Hotel & Konference, hvortil der er arrangeret samlet bustransport fra Skærbækværket. Her belyser vi temaet “Nye grænsebrydende samarbejder” fra flere vinkler af følgende indlægsholdere:

  • Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi
  • Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme
  • Jesper Skovhus Andersen, direktør, Ringkøbing Fjernvarmeværk
  • Marc Roar Hintze, adm. Direktør, Assens Fjernvarme
  • Christian Niederbockstruck, direktør, Fjernvarme Horsens
  • Henrik Kærgaard, udviklingschef på tværs, Niras
  • Sille Krukow, Chief Behavior Designer, Krukow

Mødet forventes afsluttet ca. 17.30.

Aftenarrangementet foregår ligeledes på Trinity Hotel & Konference. Her er der rig mulighed for at pleje netværket i de smukke omgivelser ved deltagelse i middagsarrangementet. Endelig har vi forhåndsreserveret et antal værelser på Trinity, som tilbydes efter ”først til mølle princippet”.

 

TILMELDING

Læs meget mere om årsmødet i invitationen og husk at send din tilmelding inden den 24. august via dette link

God sommer!

 

Event beskrivelse

Fjernvarmeindustrien afholdt sit 5. årsmøde d. 15. september på Trinity Hotel & Konference. I år var temaet nye grænsebrydende samarbejder i den danske fjernvarmesektor.
Første del af årsmødet foregik på Skærbæk værket, hvor Anders Nordstrøm, administrerende direktør hos DONG, Hans Bjørn, administrerende direktør hos TVIS og Leif Høgh Sørensen, projektleder hos DONG, afholdt præsentationer omkring omstillingen af værket. Deltagerne fik efterfølgende mulighed for at være med på en rundvisning på værket.
Anden del af årsmødet blev afholdt på Trinity Hotel & Konference, hvor formand for FIF Marketing, Peter Jorsal, bød velkommen og gav ordet videre til den første indlægsholder Troels Ranis, branchedirektør hos DI. Troels Ranis holdt en præsentation omkring vækst i energibranchen, én af Danmarks største eksporttområder. Danmark er førerland inden for brug af forskellige brændsler, grøntomstilling initiativer og høj forsyningssikkerhed, men fra 2014 til 2015 er eksporten af energiteknologi til EU faktisk formindsket. Derfor mener DI, at en ny eksportstrategi er yderst nødvendig for at øge væksten og eksportpotentialet i energibranchen, samt markedsføre Danmarks grønne kompetencer.

Kim Behnke, vicedirektør hos Dansk Fjervarme, nævnte, at verden beundrer Danmark for sammenspillet mellem de fire forskellige energisystemer – el, varme, gas og transport -, da samarbejdet mellem forsyningsområderne skaber bedre løsninger for både værkerne og forbrugerne. Kim Behnke belyste den aktuelle debat omkring effektivisering af forsyningssektoren og nævnte samtidigt, at på grund af fordelingen af omkostningerne i fjernvarmesektoren, burde de nye forslag redegøres for og gøres mere tydelige overfor både aktører i fjernvarmesektoren og sine respektive kunder. Vigtigt er det også, at nogle konkrete politiske beslutninger bliver foretaget inden året er omme, ellers står forsyningssektoren med en række uløste problemer.

Jesper Skovhus Andersen, direktør hos Rinkøbing Fjervarmeværk, fortalte historien bag et mindre fjernvarmeværk, som er gået sammen med en række forskellige større elselskaber for at muliggøre, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil være baseret på 100% vedvarende energi i år 2020. Jesper Skovhus Andersen viste en oversigt over værkets energistrømme og nævnte, at værket bl.a. benytter sig af el-biler og solvarme, som repræsenterer et rigtigt godt input med hensyn til Energi 2020-planen og også i forhold til energibesparelser og bedre priser til kunderne. Rinkøbing Fjernvarme har i de sidste mange år haft fjernvarmemålere, som har skabt forskellige fordele til forbrugerne, bl.a. ved at stille data til rådighed via systemet ForbrugerWeb: her har kunderne mulighed for at tjekke status på forbrug af vand, el og varme, samt følge op på økonomiske forbrugssammenligninger i forhold til andre lignende husstande. Jesper Skovhus Andersen vurderede, at det har været ekstremt værdifuldt og berigende at samarbejde omkring et fælles projekt som tilbyder digitale løsninger til områdets fjernvarmekunder.

Administrerende direktør for Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze, holdt en præsentation omkring samarbejdet mellem forsyningsselskaber og kunne fortælle hvor vigtigt det er at kunne tilpasse sig som virksomhed og have evnen til at samarbejde, også når det gælder fjernvarmesektoren. Assens Fjernvarme har mål om at optimere driften over for værket samt optimere omkostningerne over for kunder ved at etablere et fuldautomatisk aflæsningssystem. Fælles værdiskabelse er vejen frem, derfor anbefaler Marc Roar Hintze, at overveje grundigt, hvad samarbejdet skal lægge vægt på og i hvilke områder fællesskabet kan skabe værdi.

Christian Niedersbockstruck, direktør hos Fjernvarme Horsens, fortalte om processen bag en af Danmarks største konverteringsprojekt inden for biomasse, også kendt som Fjernvarmeplanen. Udfordringen ligger i, hvordan man kan skabe det behov, der kræver for at forbruge så stor en mængde biomasse og hvilke strategiske overvejelser Fjernvarme Horsens skal lave på lokalt, kommunalt og regionalt regi.  Projektets tidsplan regner med kundetilslutning på 90% efter 9 år, hvoraf 60% skal foregå på det første år.

Henrik Kærgaard, udviklingschef på Tværs hos NIRAS, foreslå, at svaret på en optimal eksport af danske løsninger ligger i konsortiedannelser. Med et case eksempel fra vandsektoren, fortalte Henrik Kærgaard om teknologien LEAKMAN og at eksklusive samarbejdspartnerskaber mellem danske virksomheder er nøglen til at løse centrale udfordringer inden for dansk eksport.

Sille Krukow, chef adfærds designer hos KRUKOW, belyste konceptet ‘Nudging’ og fortalte om, hvordan man kan påvirke menneskelig adfærd og hjælpe folk til at arbejde på den bedst mulige måde. Sine Krukow viste forskellige case eksempler på, hvordan man ændrer folks adfærd til det bedre, således at det matcher virksomhedens kultur og det mål, der skal gennemføres.

FIF Marketing holdt et møde for sine medlemmer lige efter den sidste præsentationsrunde. Arrangementet fortsatte med velkomstdrinks og en fornøjelig netværksmiddag på Trinity Hotel & Konference.

 

Download præsentationer

DONG Energy, Anders Christian Nordstrøm

DONG Energy, Leif Høgh Sørensen

TVIS, Hans Bjørn
DI, Troels Ranis
Dansk Fjernvarme, Kim Behnke
Ringkøbing Fjernvarme, Jesper Skovhus Andersen
Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze
Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck
NIRAS, Henrik Kærgaard

KRUKOW, Sille Krukow

 

Billedgalleri