Beskrivelse

Fjernvarmeindustriens årsmøde

Sted: Gram Slot , Slotsvej 54, Gram, 6510
Dato: 10. september 2015
Klokken: 10.00-18.30

I år er temaet: Fossilfrit Danmark – Kan vi ? Vil vi ?

Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I er et besøg til Vojens Fjernvarme, hvor vi skal se intet mindre end verdens største solvarmeanlæg og damvarmelager. Forretningsfører Arne Holm fortæller historien om etableringen af anlægget inden en rundvisning.

DEL II fortsætter på Gram Slot, ca. 25 minutters kørsel fra Vojens Fjernvame. Her belyser vi temaet: Fossilfrit Danmark – Kan vi? Vil vi? fra flere vinkler af følgende indlægsholdere, og der bliver selvfølgelig mulighed for at deltage i debat om emnet:
Meik Wiking, direktør, Institut for Lykkeforskning
Jarl Krausing, chefkonsulent, CONCITO
Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS
Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme

Løsninger på vej mod et fossilfrit samfund:
Peter Kjær Madsen, energichef, Forsyning Helsingør
Jørgen Risom, Energistyrelsens rejsehold
Lars Andreasen, koncerndirektør energi & klima, SE Energi

Mødet forventes afsluttet ca. 17.30.

Aftenarrangementet foregår ligeledes på Gram Slot. Her er der rig mulighed for at pleje netværket i de smukke omgivelser ved deltagelse i middagsarrangementet. Endelig har vi forhåndsreserveret et antal værelser på henholdsvis Gram Slot og Gram Slotskro.

Program og tilmelding kan findes Her

 

Efter-event beskrivelse

Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing) afholdt årsmøde d. 10. september på Gram Slot. Arrangementet blev hyldet en succes med en rekord deltagelse af 120 personer, bestående af de vigtigste aktører i den danske fjernvarmesektor.

På linje med landets energistrategi, fokuserede dette års tema på Danmarks bæredygtige løsninger med henblik på at blive et fossilt frit samfund.

Dagen blev sat i gang med et besøg til Vojens Fjernvarme, 18 km øst væk fra Gram. Vojens har verdens største varmelager og solfangeranlæg, hvis udvidelse blev færdiggjort i år. Deltagerne blev delt op i to grupper, og introduceret til anlægget med en præsentation af forretningsfører Arne Holm.

Programmet fortsatte på slottet med en introduktion og velkomsttale af Lars Gullev, formand i DBDH, efterfulgt af syv præsentationer og debat. Meik Wiking, direktør for Institut for Lykkeforskning, fungerede som debat-moderator efter at have præsenteret sine synspunkter omkring forholdet mellem miljøadfærd og bæredygtig lykke. Et sidste refleksionsspørgsmål kastede lys over hvilke handlinger det danske samfund og den danske regering bør bestræbe sig på for at fremme trivsel og bedre livskvalitet i byerne.

Jarl Krausing, chefkonsulent i tænketanken CONCITO, gav publikum en opdatering på de nyeste makroøkonomiske indikatorer og signalerede at Indien og Kina vil tilsammen svare for 50% af verdensøkonomien i 2030. Det blev udtrykt, at Danmark har de bedste løsninger inden for grøn omstilling på globalt plan, men der er behov for at identificere, hvordan man bygger en værdikæde, der har de største samfundsøkonomiske fordele. Det blev endvidere meddelt, at Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær samt klima- og energiminister, for nylig er indtrådt i CONCITOs bestyrelse.

Otto Brøns Petersen, analysechef i tænketanken CEPOS, holdt et oplæg omkring prisen på overgangen til grøn energi. Han forsvarede, at der bør være et gensidighedsprincip inden for energipolitik anerkendt af EU, med henblik på at Danmark ikke bør gå ubetinget foran.

Kim Benhke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, opfordrede publikum til at tænke på fjernvarme i EU-sammenhæng, ikke kun i den danske kontekst. Han holdt et oplæg om fjernvarmens rolle i et fossilfrit samfund, med fokus på behovet for engagement i energieffektivitet. Det blev desuden nævnt, at hvis Danmark fortsat ønsker at tiltrække international opmærksomhed og besøg for at se på energiløsninger, bliver vi nødt til at bibeholde førstepladsen – kinesiske delegationer, for eksempel, besøger kun nummer 1 og bruger ikke til på de næstbedste.

En halv times debat og spørgsmål fra salen førte til en bemærkning fra Jarl Krausing om, at der er mange følgeindustrier, som er med på den grønne bølge. Otto Brøns Petersens hovedargument var, at udfordringen er ikke blot at skabe arbejdspladser, men at skabe arbejdspladser, der frembringer værdi for økonomisk vækst. Kim Behnke udtrykte, at danske virksomheder har tendens til at være dygtige på mange fronter, blandt andet med høj produktionsniveau og indflydelse på politiske beslutninger.

Efter debatten fortsatte præsentationerne peget mod løsninger målrettede et fossilfrit samfund. Peter Kjær Madsen, energichef hos Forsyning Helsingør, indledte med virksomhedspræsentation af kraftvarmeværket, som blev købt i 2011 af Vattenfall og har produktion baseret på flis. Han meddelte, at anlægget skal undergå ombygning, således at energivirksomhedens 18 forskellige adresser bliver samlet på ét sted, med særlig fokus på modtagelse af gæster.

Jørgen Risom, specialkonsulent hos Energistyrelsen, udtrykte vigtigheden af større indsats, som er nødvendige for at nå den danske regerings energipolitiske mål for 2035. Hans præsentation berørte anvendelse af varmepumper imod anvendelse af biomasse, samt støtteberettigede projekter inden for fjernvarme samt prioriteringskriterierne for udvælgelsen af ​​disse projekter.

Den sidste præsentation blev holdt af Lars Andreasen, koncerndirektør for energi og klima hos SE Energi, hvor der blev talt om bæredygtig energi og moderne telekommunikation. Han forsvarede, at enhver energistrategi bør omfatte samfundsvinklen i grønne omstilling, på den måde går man fra at optimere løsningen til at optimere sektoren. Kundevinklen bør også tages i betragtning, således det frie valg bliver bevaret og en bedre service bliver tilbudt. Lanceringen af ​​nye produkter og samarbejdet på tværs af sektorer er ligeledes vigtige for at skabe kommerciel værdi.

FIF Marketing holdt et møde for sine medlemmer lige efter den sidste præsentationsrunde. Arrangementet fortsatte med velkomstdrinks og en livlig præsentation af Svend Brodersen, ejer af Gram Slot. Aftenen forsatte med en fornøjelig netværksmiddag og sluttede med uformelle drinks og samtale mellem Fjernvarmeindustriens medlemmer.

 

Dagens præsentationer

 Arne Holm, Vojens Fjernvarme

 Velkomst Lars Gullev

 Meik Wiking, Institut for Lykkeforskning

 Jarl Krausing, CONCITO

 Otto Brøns-Petersen, CEPOS

 Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

 Peter Kjær Madsen, Forsyning Helsingør

 Jørgen Risom, Energistyrelsen

 Lars Andreasen, SE Energi

 

Dagens billeder