Beskrivelse

Sted: Christiansborg, 1218 København
Dato: 27. marts 2014
Klokken: 13.30-17.30

Fjernvarme i vækst

På den Energipolitiske Konference tager Fjernvarmeindustrien bolden op fra regeringens initiativer i Vækstplanen fra efteråret 2013, som handler om at styrke danske virksomheders eksportmuligheder. Lige som Danmark har andre lande igangsat en omstilling af energisystemerne for at opnå grønne mål. Danske virksomheder inden for fjernvarmeindustrien har her en unik mulighed for at øge eksporten af dansk energiteknologi og viden. Årets konference sætter i den anledning fokus på to hovedområder: Fjernvarmens rolle i fremtidens varmeforsyning og systemeksport.

Regeringens vækstplan

Rasmus Helveg Petersen, klima-, energi- og bygningsminister, deltager i konferencen med et oplæg om regeringens vækstplan, hvor regeringen har taget initiativer til at styrke eksporten af den danske energimodel. Hvilken betydning vil Vækstplanen få for øget eksport af dansk energiteknologi?

Efter ministerens oplæg vil der være lejlighed til at indgå i dialog og stille spørgsmå til ministeren.

Systemeksport

Den danske fjernvarmeindustri har velansete, erhvervsmæssige kompetencer inden for fjernvarme og energieffektiviseringer. Fjernvarmeindustrien nyder lige nu positiv fremgang på eksportsiden, men potentialet er dog langt større. For at udnytte det fulde potentiale på eksportsiden er det nødvendigt at industrien i højere grad fokuserer på eksport af samlede løsninger, også kaldet systemeksport.

Tag del i debatten

Dagens indlægsholdere vil på hver deres felt bidrage til helhedsbilledet og mulighederne for systemeksport og fremme af strategiske virksomhedsalliancer, relationsopbygninger på eksportmarkederne, samt – ikke mindst – den grønne omstilling af energisystemet. Den efterfølgende paneldebat vil fokusere på mulighederne for systemeksport, og hvordan det organiseres og finansieres. I panelet møder vi Søren Møller, EKF; Tommy Thomsen, IFU, en repræsentant fra et pensionsselskab samt Martin Petersen, ABB.

Dagens program – Fjernvarme i Vækst

13.30-13.40 – Velkomst ved Peter Jorsal, Fjernvarmeindustrien

13.40-14.10 - Ministeroplæg ved Rasmus Helveg Petersen, klima,- energi- og bygningsminister

 • Vækstplan for energi og klima med fokus på fjernvarme og fjernkøling
 • Spørgsmål og dialog med ministeren

14.10-15.50 - Systemeksport, hvordan?

 • Muligheder for systemeksport set fra virksomhedens vinkel (Claus Madsen, adm.dir. ABB)
 • Kan pensionskapitalen medvirke til at fremme systemeksport af dansk energiteknologi? (Peter Damgaard Jensen, adm. dir. PKA)
 • Finansiering og garantier af systemseksport (Søren Møller, vicedirektør EKF)
 • Risikovillig kapital til etablering, herunder Klimafonden (Tommy Thomsen, adm. dir. IFU)

15.50-16.15 - Kaffepause

16.15-17.15 – Fjernvarmens rolle i fremtidens varmeforsyning

 •  Fjernvarmens potentiale i Europa: Paul Voss, CEO, Euroheat & Power
 • Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark: Bjarne Munk Jensen, AffaldVarmechef, AffaldVarme Aarhus

17.15-17.30 - Paneldebat: Hvordan er mulighederne for systemeksport for fjernvarmesektoren?

 • Ordstyrer Peter Heymann Andersen, Executive Director, Rambøll
 • I panelet
  • Martin Petersen, Formand for DBDH’s systemeksportgruppe
  • Søren Møller, EKF;
  • Tommy Thomsen, IFU

18.00-20.45 - Middagsarrangement i Snapstinget

Tilmelding til Energipolitisk konference, 2014