Beskrivelse

Energikonference 2016

Sted: Christiansborg, 1218 København
Dato: 31. marts 2016
Klokken: 13.30-17.30

 

Tempo for den grønne omstilling er i fokus når Fjernvarmeindustrien den 31. marts inviterer branchen og politikere til energipolitisk konference på Christiansborg.

COP21 i Paris bekræftede at den grønne omstilling nu er global. Spørgsmålet er hvordan EU – og Danmark – vil positionere sig i den nye virkelighed. Vil Danmark fortsat være med i front? Markedet har fået et stærkt signal om at opskalere investeringer i grønne teknologier, og her spiller både fjernvarme og fjernkøling ind som veletablerede teknologier, der er en del af løsningen. Dette års konference giver indblik i baggrunden og resultaterne af Parisaftalen, og med det udgangspunkt belyses tempoet for den grønne omstilling i Danmark – samt hvilke nye udfordringer det giver for forsyningsselskaber og hvilken betydning det har for dansk erhvervsliv og eksport. Konferencen afsluttes med en debat med de politiske energiordførere.

 

Se mere i invitation: Energipolitisk Konference 2016

Tilmelding til konferencen og efterfølgende middag i Snapstinget sker elektronisk via dette link:   https://TILMELDING , senest den 14. marts.

 

Velkommen til en spændende dag på Christiansborg med indlæg fra politikere og en række kendte erhvervsfolk!

 

Efter-event beskrivelse

Energikonferencen blev igen i år afholdt i historiske rammer på Christiansborg – denne gang i Landstingssalen. Tilfældet ville, at det blev samme dag som nedsættelsen af den nye energikomission. Tempoet for den grønne omstilling var et af temaerne for konferencen. Hvordan vil EU – og Danmark – positionere sig i den nye virkelighed? Vil Danmark fortsat være med i front? Markedet har fået et stærkt signal om at opskalere investeringer i grønne teknologier, og her spiller både fjernvarme og fjernkøling ind som veletablerede teknologier, der er en del af løsningen. Konferencen gav et indblik i baggrunden og resultaterne af Paris-aftalen – samt hvilke nye udfordringer det giver for forsyningsselskaber, og hvilken betydning det har for dansk erhvervsliv og eksport.

 

Første indlægsholder var meteorolog Jesper Theilgaard. Jesper Theilgaard deltog på COP21 i Paris, og gav tilhørerne en indsigt i både fordele og ulemper ved aftalen. Der er meget positivt at sige om klimadelen af Parisaftalen, ifølge Theilgaard, nemlig: at der overhovedet kom en aftale; de nationale klimaplaner; en ambitiøs målsætning (1,5-2 grad temperatursænkning); sikkerhed om retning; enighed om revision hvert 5. år; samt at de store lande er med endnu. Men der var også negative aspekter ved klimadelen: ikke enighed om reduktionshastighed; ikke enighed om hvordan målet nås; ikke enighed om 2015-20; 5 år er lang tid; fly og skibe ikke omfatter; og usikkerhed om ratificering i 2020. Se præsentation nederst på siden.

 

Caspar Olausson, Danmarks klimachefforhandler, Energistyrelsen, talte også om COP21-mødet i Paris. Claus Olausson gav et indblik i de forskellige landes holdninger til den globale klimamålsætning og de mulige konsekvenser af den nu indgåede Paris-aftale i forhold til Danmarks energi- og klimapolitik – samt hvilken indflydelse den fremadrettet vil kunne få for dansk erhvervsliv og eksport. Claus Olausson gave også et overblik over klimaforhandlingernes historie: Klimakommissionen blev vedtaget i 1992, og 196 parter (dvs. stort set hele verden) har skrevet under. I 1997 blev Kyotoprotokollen oprettet. Efter en, efter nogens opfattelse skuffende, COP15, er konklusionen i dag en global klimaaftale der er ambitiøs, fleksibel, transparent og retfærdig. Se præsentation nederst på siden.

 

Efter en netværks- og kaffepause kom Yves Paletta, CEO, Logstor, på. Yves Paletta ser et meget stort europæisk markedspotentiale. Potentialet for danske energiløsninger er enormt, hvilket også er bekræftet i diverse undersøgelser. Danmark er foregangsland inden for energiløsninger pga. flere faktorer, bl.a. fordi fjernvarme har en central rolle i dansk energiforsyning, og fordi de danske forsyningsvirksomheder er de bedste showcase-eksempler for udenlandske beslutningstagere. Men det er ikke givet, at Danmark vil forblive i den position, da andre lande ligger lige i hælene på os. En langsigtet stabilitet og langsigtede rammebetingelser (politisk og økonomisk) er, ifølge Paletta, bydende nødvendigt. Se præsentation nederst på siden.

 

Prof. Dr. Eckhard Ritterbach, Ramboll Energy, fortalte om den tyske “Energiwende”: Hvad er intentionerne? Hvem er vinderne og hvem er taberne? Vil det medføre en større rolle for fjernvarme? Ritterbach talte kort om den tyske energipolitiks historie fra omkring 1990. De mest markante begivenheder fandt sted i 2000 og 2011 med ”fixed feed tariffer” og det tyske parlaments energimål. Se præsentation nederst på siden.

 

Jan Strømvig, adm. direktør, Fjernvarme Fyn, fortalte om Fjernvarme Fyns mål og strategi for køb af Fynsværket. I januar 2015 frasolgte Vattenfall kraftværket, der i dag leverer størstedelen af varmebehovet til Odense og omegnens borgere, virksomheder og institutioner. Fynsværket har tre anlæg, der bruger halm, affald og kul. Jan Srømvig fortalte om de udfordringer, der har været i forbindelse med overtagelsen af virksomheden med 155 medarbejdere – og hvad de strategiske fremtidsplaner er for forretningsudvikling af værket – i en tid, hvor ”den grønne omstilling” er højt på dagsorden. Se præsentation nederst på siden.

 

Efter endnu en pause hvor der var tid til at netværke, stillede Hans Engell, politisk kommentator, op med et både interessant og humoristisk indlæg med baggrund i Christiansborg og hans tid som både journalist, toppolitiker samt politisk kommentator. Hans Engell lagde ud med at konstatere, at netop energiområdet er et usikkert område, med en indbygget usikkerhed om energiaftalen. Det førte til en karakteristik af en ny type politiker, som overordnet set er helt anderledes end for bare 5-10 år siden: den typiske politiker på Christiansborg er bedre uddannet; er akademiker; ung; og kunne meget vel have læst statskundskab – med vægt på læst. Folketingspolitikerens liv ligger generelt i politik, dvs. der er ingen rigtig erhvervserfaring. Det betyder også, at Christiansborg og erhvervslivet finder sig langt fra hinanden, hvilket ifølge Engell er vigtigt at have i tankerne, når man søger politisk indflydelse. Men også vælgerne har ændret sig: de er er troløse; engagerede men ikke interesserede i at være i politik; de er blevet såkaldt ”medialiserede”.

 

Efter det tankevækkende og underholdende foredrag var det tid til den energipolitiske debat. Debatten begyndte med en introduktion fra energiordførerne Thomas Danielsen, Venstre; Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten; Andreas Steenberg, Radikale Venstre; og Villum Christensen fra Liberal Alliance. Hans Engell var både ordstyrer og spørger i den livlige debat.

 

Dagens energikonference blev afsluttet med netværk og middag i Snapstinget.

 

Dagens præsentationer

Jesper Theilgaard, Meteorolog, 31.03.2016
Caspar Olausson, Energistyrelsen, 31.03.2016
Yves Paletta, Logstor, 31.03.2016
Eckhard Ritterbach, Ramboll Energy, 31.03.2016
Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn, 31.03.2016

 

Dagens billeder