Beskrivelse

Hos Brædstrup Fjernvarme har de taget endnu et skridt mod uafhængighed af fossile brændstoffer og svingende elpriser. Med varmelager, solvarme og elkedel integrerer fjernvarmeværket vind og sol i varmeproduktionen. Brædstrup Fjernvarme frigør sig dermed fra afgifter og stigende priser på naturgassen.

Afgifter på naturgassen samt svingende priser på el, har fået Brædstrup Fjernvarme på nye og innovative tanker. Fjernvarmeværket kombinerer varmen fra solen og billig energi fra vindmøllerne med anlæggets øvrige produktion. Ved at integrere forskellige energikilder kan Brædstrup Fjernvarme se frem til stabile varmepriser, fleksibel varmeproduktion og fossilfri dage.

Hos Brædstrup Fjernvarme produceres varmen af et 18.600 m² stort solvarmeanlæg med varmelager, en varmepumpe, en el-kedel og et naturgasfyret kraftvarmeværk. Elkedlen og varmepumpen, der begge er eldrevne, kører når vinden blæser, og prisen på el er billig. Solanlægget producerer varme når solen skinner mens naturgassen benyttes på de grå og vindstille dag. Dertil kommer to akkumuleringstanke, som opbevarer varmen fra sol og vind over en kortere periode.

Men først om godt et år ved Brædstrup Fjernvarme, hvor uafhængige de kan blive af fossile brændstoffer, da de er ved at undersøge tabet på sæsonvarmelagret, som bør bringes ned på 20-25 procent. På det tidspunkt har et såkaldt borehuls-varmelager med tilhørende solvarmeanlæg kørt i over tre år. Varmen ledes ned i 45 meter dybe huller, der varmer 19.000 m³ jord, så solvarmen holder langt ind i de kolde vintermåneder. Håbet er, at dække halvdelen af kundernes varmebehov med den rene og billige solvarme.

”Når først anlægget er oppe at køre, og anlægsudgifterne er betalt, er det så godt som gratis varme, da der er få driftsudgifter i solvarme. Derudover er solenergi 100 procent grøn varme, så alt i alt er det det et stærkt supplement til vores øvrige varmeproduktion”, siger direktør i Brædstrup Fjernvarme Jim Larsen.

Brædstrup viser fremtidens energisystem

I flere år har familien af decentrale kraftvarmeværker som Brædstrup Fjernvarme kæmpet med stigende afgifter på naturgassen og svingende elpriser. Det har for de fleste kraftvarmeværker betydet højere varmepriser, fordi indtjeningen på el i perioder har været helt fraværende.

Den tendens ser ikke ud til at forandre sig. Tværtimod blæser politiske vinde i retning af mere vind, når Danmark i 2050 skal være CO2-frit. Planerne er, at el og sol kommer til at spille en central rolle i fremtidens energiinfrastruktur.

I november 2013 udkom Energistyrelsen med en udredning. Den peger på, at varmepumper og lagring af varme kombineret med andre energiproducerende enheder har et stort potentiale både i og uden for Danmark. Det skyldes, at et integreret energisystem løser problemet med den svingende elproduktion, og det kan samtidig gøre varmeproduktionen mindre fossiltung.

Brædstrup Fjernvarme er et af de kraftvarmeværker, der bliver nævnt i udredning. Det skyldes, at Brædstrups integration af energisystemerne er et eksempel på, hvordan forskellige energikilder kan kombineres, så varmt vand kan komme ud af hanerne, mens miljøet belastes mindst muligt.

”Brædstrup viser fremtiden på, hvordan forskellige energisystemer kan integreres. Det er vigtig, at man kan gemme energien i fremtiden, da vi har svingende produktion og priser på el og vejr. Der er et borehulslager et af mulighederne til at gemme energien, og som vi også mener, vi kan tjene penge på i fremtiden”, siger Jim Larsen.

Borehulsanlægget er det første i Danmark, og det er endnu uvist, hvor stort varmetabet er. Men viser det sig, at varmetabet er under 20 procent, er planerne, at Brædstrup Fjernvarme udvider solvarmeanlægget til 50.000 m² og udbygger borehulslageret med cirka 500 borehuller.

Læs mere om borehulslageret i Brædstrup og andre varmelagre i denne artikel.