Beskrivelse

Sted: Holstebro
Dato: 11. september 2014
Klokken: 9.30-22

Forretningsudvikling i fjernvarmebranchen

Mød medlem af Europa-Parlamentet Morten Helveg Petersen, som netop er indtrådt i posten som næstformand i Udvalget for Industri, Forskning og Energi, på Fjernvarmeindustriens årsmøde torsdag den 11. september 2014.

Temaet på årsmødet er: Forretningsudvikling i Fjernvarmebranchen – innovative løsninger.

 Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I er et besøg til Maabjerg Energy Concept, som netop har modtaget 293 millioner i EU støtte til fortsat at udvikle og drive projektet. Se artikel her. Der vil under besøget være rundvisning på både biogasanlægget og affaldsforbrændingsanlægget.

DEL II fortsætter på Nørre Vosborg Herregård og indledes med publicering af den nyeste rapport om fjernvarmebranchen. Vi vil præsentere rapporten, som indeholder de nyeste tal fra branchen, og får  Morten Helveg Petersens refleksion på rapporten. Endvidere vil Morten Helveg Petersen bl.a. komme ind på perspektiverne for energieffektivitet i Europa.

Herefter belyses temaet, Forretningsudvikling i fjernvarmebranchen – innovative løsninger, fra flere vinkler af følgende indlægsholdere, inden vi afslutter med en debat om emnet:

Flemming Kielgast, varmeforsyningschef, Aalborg Forsyning
Kristian Beyer, Frederiksberg Forsyning
Stig Niemi Sørensen, Enopsol
Göran Wilke, EXERGI Partners
Nils Villemoes, foredragsholder om ledelse, udvikling og BØVL!

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 17.30. Herefter er der generalforsamling i FIF Marketing  og middag/netværk på Nørre Vosborg Herregård.

Se meget mere i vedhæftede invitation med fuld beskrivelse af programmet, og husk at sende tilmeldingen til DBDH, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, e-mail: pz@dbdh.dk senest den 18. august.

 Årsmøde 2014