Nyheder

For få penge til eksport skader små firmaer

Artikel i Børsen, 20. januar 2019:

Især små virksomheder har brug for statens tilskud for at kunne deltage i ekporfremmende rejser. Men op mod hver anden ansøger blev afvist i 2018

Eksportfremstød er en effektiv døråbner for rigtig mange virksomheder. Faktisk oplevede de virksomheder, der deltog i fremstødene i 2016 og […]

1 februar 2019|

Solvarme over Ringkøbing hele året

Virksomheden ScandiMir Solar har afsluttet solvarme-test ved fjernvarmeværket i Ringkøbing; det viser, at parabolanlæg kan producere varmt vand – selv på årets korteste dag.

Der var ikke særlig meget sol over Ringkøbing i december; alligevel er Michala Bruhn Petersen, vicedirektør i virksomheden ScandiMir/Aurora, mere end tilfreds.

En stor del af 2017 […]

1 februar 2019|

Kronik: Trafik og brændeovne er også klimapolitik

Af Tina Kramer Kristensen og Anders Dyrelund
Vores klimapolitik har hidtil haft to ben at stå på: Den skal reducere udslippet af klimagasser, og den skal imødegå virkningen af klimaforandringer. Med regeringens Klima- og luftudspil har klimapolitikken fået et tredje ben, nemlig luftkvaliteten. Det er der gode grunde til.Ren luft […]

11 januar 2019|

Forbrændingsanlæg vil indfange og genanvende CO2

Amager Ressource Center (ARC) er sammen med Københavns Kommune gået i gang med at undersøge mulighederne for at indfange CO2 fra røgen på forbrændingsanlægget Amager Bakke.

Baggrunden for projektet skal findes i plastik.
I dag er der stadig en del plastik tilbage i det restaffald, der brændes af i ovnene på […]

10 januar 2019|

Arcon Sunmark færdiggør storskala solvarme på verdens tag

I december 2018 begyndte et nyt fjernvarmeværk baseret på storskala solvarme at forsyne indbyggerne i den tibetanske by Langkazi.

Et 22.000 kvadratmeter store solfangerfelt vil fremover dække over 90 pct. af varmebehovet i byen. Anlægget har også et damvarmelager på 15.000 kubikmeter, så varmen kan anvendes, når der er behov […]

21 december 2018|

Danmark sparker gang i sol, vind, biomasse og affaldsforbrænding på Lombok

 

I Indonesien er mange af øerne, inklusive Lombok, forsynet med el fra diesel og kulkraftværker i små, fragmenterede el-systemer. Nu viser analyserne, at det kan betale sig at integrere op mod 60 pct. vedvarende energi i Lomboks el-system i 2030. “De to studier af Lombok viser, at der er […]

17 december 2018|

Dansk børs for biomasse vokser

En dansk børs for handel med flis til kraftvarme- og fjernvarmeværker er ved at få fodfæste.

Øget aktivitet på BiomassPool kan være med til at understøtte udbredelsen af bæredygtig biomasse i Danmark og dermed understøtte intentionerne i den brancheaftale, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har indgået for at fremme brug […]

23 november 2018|

A.P. Møller indgår stor-aftale på geotermi

I de seneste måneder har Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding A/S forhandlet om en aftale om at gøre geotermi til en betydelig del af fremtidens varmeforsyning i Aarhus.  Nu har parterne skrevet under på et hensigtserklæring om et eksklusivt samarbejde om geotermi.

A.P. Møller offentliggjorde allerede i juni måned, at […]

24 oktober 2018|

Ny lov ryster energibranche: Varmepris vil stige

Udfasningen af tilskud til el på biomasse står til at få store konsekvenser for flere kraftvarmeværker, der har investeret massivt i biomasseanlæg
Mens sommerens politiske energiaftale havde fokus på at sænke el- og varmeprisen for forbrugerne, truer udmøntningen af aftalen nu med at trække tæppet væk under nogle store […]

1 oktober 2018|

Branchemøde 5. september

Den 5. september afholdt Fjernvarmeindustrien branchemøde i Odense i samarbejde med Grøn Energi.

Formiddagen inkluderede site-visits hos både Albani og Tasso samt indlæg fra Fjernvarme Fyn vedr. overskudsvarmeprojekter, herunder også det nye Facebook-datacenter.
Mødet fortsatte om eftermiddagen i Odense Koncerthus med temaet “Skal overskudsvarme være mere end varm luft?”.

De forskellige indlæg var bevis på, at overskudsvarme er […]

10 september 2018|