Branchemøde i fjernvarmen – Onsdag den 8. september 2021

Onsdag den 8. september 2021 afholder Fjernvarmeindustrien i samarbejde med Grøn Energi og Dansk Fjernvarme Branchemøde i fjernvarmen. Branchemødet afholdes i København som et heldagsarrangement med efterfølgende middag. Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I foregår på Taarnby Energicentral med rundvisning og oplæg. Energicentralen er unik i kombinationen af et kølelager og spildevandsenergi med fjernkøling og […]

Lloyd’s Register certificerer lågteknologi til damvarmelagre til 25 års levetid

Tidligere tiders problemer med lågteknologi til damvarmelagre bør være en saga blot, efter Aalborg CSP netop har modtaget en formel tredjeparts certificering af den patenterede og unikke lågteknologi til damvarmelagre. Certifikatet er tildelt af det internationalt anerkendte Lloyd’s Register, som har checket og verificeret Aalborg CSP’s lågdesign de tekniske løsninger og beregninger, herunderdesign levetiden på […]

Aalborg CSP – Højeffektiv varmepumpe til Saltum Fjernvarme afleveret til tiden trods Covid-19

Saltum Fjernvarme og den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP indgik i begyndelsen af 2020 kontrakt på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg. Anlægget blev afleveret medio februar 2021 og efter en vellykket prøveperiode og ydelsestest som opfyldte alle krav og viste en høj COP har Saltum Fjernvarme nu overtaget […]

Frese, Kamstrup og Norfors indgår projektsamarbejde om digital optimering af fjernvarmen

Digitaliseringen er kommet for at blive, også i fjernvarmesektoren. Derfor har Norfors, Kamstrup og Frese indledt et projektsamarbejde, der skal samle forskellige digitale løsninger i én platform og på den måde opnå en synergieffekt. Som en del af projektet vil Kamstrup’s analyseprogram Heat Intelligence inkorporere data fra intelligente omløb, som leveres af Frese, og løsningen […]

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS vælger verdens mest avancerede lågteknologi til 70.000 m3 damvarmelager

Verdens mest avancerede lågteknologi til damvarmelager skal installeres i Høje Taastrup, hvor Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS bygger et 70.000 m3 stort damvarmelager. Aalborg CSP A/S skal levere den avancerede diffusionsbare lågløsning med automatisk udluftning og afvanding. Med den grønne investering i etableringen af et damvarmelager med lågløsning fra Aalborg CSP baner Høje Taastrup Fjernvarme og […]