Dong og Novozymes’ danske planer om et jysk bioraffinaderi, der kan omdanne landbrugsrester til brændstof, er rykket afgørende skridt nærmere, efter EU har bevilget millioner.

Maabjerg Energy Concept (MEC), som Dong Energy, Novozymes og tre lokale energiselskaber står bag, har som ventet fået 290 mio. kr. i form af en driftsgaranti fra EU.

EnergiWatch skrev for et par uger siden, at EU-støtten er et ud af flere afgørende punkter for, at Danmark kan få et fuldskala 2G bioraffinaderi, der vil være blot det andet i Europa og blandt få i verden.

Støtten fra EU kommer fra EU-programmet NER300.

“Tilsagnet om støtte … er en helt fantastisk positiv nyhed og en blåstempling af projektet fra EU. Det er en kæmpe cadeux til projektet og de medarbejdere, som har arbejdet intenst på teknologien, økonomien og alt det praktiske siden sommeren 2011. Det giver os ny energi til at få projektet helt i mål,” siger formand Jørgen Udby i en meddelelse.

Fortsat intet marked
Udover EU-støtten er det afgørende for projektet, at der rent faktisk er et marked for 2G bioethanol i Europa. Uden politiske krav om, at der skal blandes en vis mængde ethanol i benzinen, giver det ingen mening at producere de mange millioner liter sprit, som bioraffinaderiet ved Maarbjerg er designet til.

“EU-støtten er et helt afgørende skridt på vejen. Men vi er nødt til også at sikre os, at vi kan afsætte de 80 millioner liter 2G-bioethanol, som vi forventer at producere,” siger Udby.

Anne Grete Holmsgaard, der er direktør i brancheorganisationen Biorefining Alliance, mener, at det har store perspektiver for Danmark at få etableret et bioraffinaderi i industriel skala.

“Både fordi det åbner dørene for, at de danske teknologier, der indgår i projektet, kan være førende på verdensmarkederne, og fordi det skaber rigtig mange job i lokalområdet og stor international bevågenhed,” siger Holmsgaard i en meddelelse.

Hvis anlægget realiseres, forventes det at skabe 1250 job i anlægsfasen fra 2015-2017 og 1000 permanente job, når anlægget tages i drift.

Hedegaard tilfreds
EU-kommissær Connie Hedegaard skriver i en mail til EnergiWatch, at hun har fulgt projektet i Maarbjerg, siden hun var dansk minister.

“Derfor er det dejligt, at EU nu kan være med til at skubbe projektet videre. Maarbjergs teknologi er et fremragende eksempel på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer bedre,” skriver Hedegaard.

Jørgen Udby forklarer, at parterne bag MEC er ved at færdiggøre den endelige forretningsplan, og at man har formået at forbedre økonomien i projektet. Derfor behøver projektet med stor sandsynlighed ikke mere støtte udover de knap 300 mio. kr., man nu har fået tilsagn om fra EU.

“Vi mangler således alene, at man vedtager ambitiøse nationale iblandingskrav, og en anerkendelse af, at projektet kan gennemføres som et samlet varmeforsyningsprojekt,” siger Udby.
Kilde: Energiwatch

Torsdag d. 11. september afholder Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing) årsmøde. På dagsordenen er bl.a. et besøg hos Maabjerg Energy