Selvom Danmark er førende inden for fjernvarmeproduktion og forsyning, så er der stadig et stort potentiale for at gøre det endnu mere klimavenligt og bedre for miljøet. Den kamp kaster Høje Tastrup Fjernvarme sig nu ind i sammen med Høje-Taastrup Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det sker i fjernvarmeprojektet Cool District Heating, der skal udvikle nye løsninger til fremtidens fjernvarme. “Udbredelse af fjernvarme er en vigtig del af vores klima- og energiindsats og skal bidrage til, at vi når vores mål om at være fossilfri senest i 2050. Det arbejder vi målrettet på, og derfor indgår vi også som partner i projektet og samarbejder med Høje Taastrup Fjernvarme. Med dette projekt vil Høje-Taastrup Kommune være en af frontløberne inden for fremtidens fjernvarmeløsninger”, siger borgmester Michael Ziegler.

EU støtter forskningsprojektet med 30 millioner kroner.

Projektet løber frem til 2021 og skal bandt andet udvikle løsninger, der kan udnytte overskudsvarme fra køle- og varmesystemer i større grad end i dag. “Det giver rigtig god mening at udnytte overskudsvarmen fra køling i fjernvarmesystemet. I dag ser vi jo, hvordan Høje Taastrup Fjernvarme er langt fremme på området med løsninger hos Copenhagen Markets, der både producerer varme og køling, og det skal vi have mere af”, siger Flemming Andersen (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Projektet skal også udvikle løsninger, der kan minimere varmetabet i fjernvarmeledningerne. I dag er vandet i fjernvarmesystemet ca. 70 grader, når det når kunderne, og projektet skal arbejde med at sænke det til 50-55 grader – det giver nemlig et mindre varmetab og udnytter dermed energien mere effektivt.

Projektet kan også få betydning for udviklingen af Høje Taastrup C, hvor man vil se, om kan anvende denne såkaldte lavtemperatur-fjernvarme. Her vil man også se på mulighederne for at kombinere varme- og køleproduktion med brug af anlæg, der forsynes med el fra for eksempel solceller i City 2. “Vi mener, at fremtidens fjernvarmeforsyning handler om at udnytte de lokale energiressourcer optimalt, blandt andet ved at skabe synergi mellem varme og køling – og her kan ikke bare vind, men også solenergi blive en afgørende faktor. Det hænger godt sammen med Høje-Taastrups ambition om at være en af Danmarks førende klimakommuner”, siger Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme.

Det er Høje-Taastrup Fjernvarme, der sammen med andre forsyningsselskaber skal arbejde med at udvikle og indføre de konkrete teknologier. Høje-Taastrup Kommune skal sammen med Lund Kommune bistå som planlægningsmyndighed og indgå i informationskampagner.

Projektet ledes af COWI, og Høje-Taastrup kommune er ligesom Høje Taastrup Fjernvarme, Lunds Kommune m.fl. partnere.

Kilde: SN.dk