Beskrivelse

Fjernvarmeindustriens Årsmøde
Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V
Dato: 07. september 2017

 

 
I år er temaet: EU’s vinterpakke – nye vækstmuligheder for dansk fjernvarme og fjernkøling
 
Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I er et besøg på Amager Ressource Center, hvor vi får en præsentation af projektet samt en unik mulighed for en guidet gåtur rundt på anlægget.
 
DEL II fortsætter på IDA Mødecenter. Her belyser vi temaet: EU’s vinterpakke – nye vækstmuligheder for dansk fjernvarme og fjernkøling fra flere vinkler af følgende indlægsholdere:
 
  • Birger Lauersen, International chef, Dansk Fjernvarme
  • Morten Helveg, næstformand i udvalg for industri, forskning og energi, Europaparlamentet
  • Jacek Szymczak, Presiden, IGCP
  • Simon Woodward, Chairman, UK District Energy Association
  • Thomas Rand, managing Director, Rambøll
  • Astrid Birnbaum, direktør, Høje-Taastrup Fjernvarme
  • Torben Hermansen, Vice President, Cowi
 
Mødet forventes afsluttet ca. 17.15.
 
Aftenarrangementet foregår ligeledes på IDA Mødercenter. Her er der rig mulighed for at pleje netværket i de smukke omgivelser ved deltagelse i middagsarrangementet. Endelig har vi forhåndsreserveret et meget begrænset antal værelser på Hotel Admiral, som tilbydes efter ”først til mølle prinicipppet”.
 
TILMELDING
Læs meget mere om årsmødet i vedhæftede invitation her og husk at sende din tilmelding inden den 17. august via dette link:
 
 
God sommer!