En ny fjernvarmeanalyse udarbejdet for Energistyrelsen viser, at der skal ske en betydelig vækst af fjernvarme i Danmark frem mod 2035, hvor hele 62% af varmebehovet skal dækkes af fjernvarme. Dette tal er i dag på 50%. (I dag har 63% af de danske husstande fjernvarme. Det tal vil i så fald øges til ca. 75%).

Det skaber stor begejstring hos de danske virksomheder der skal levere teknologien og løsningerne til de store udvidelser. Lars Hummelmose, direktør i brancheorganisationen Fjernvarmeindustrien, udtaler, ”at de mange investeringer vil de kommende mange år sikre tusindvis af lokale jobs rundt omkring i Danmark og det vil især give jobs til håndværkere og teknikere, som skal bygge fjernvarmesystemerne. Samtidig vil det sikre en fortsat innovation af nye løsningsmodeller og udvikling af ny teknologi, som leverandørerne efterfølgende kan anvende på eksportmarkederne, hvilket skaber eksportindtægter til Danmark og endnu flere job”.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, siger at ”fjernvarme skal udbygges, fordi det er den fleksible løsning, som kan sikre en fossilfri fremtid”.

Analysen er udarbejdet af COWI og EA Energianalyse for Energistyrelsen, og den er en af de i alt 6 analyser, som der blev aftalt skulle gennemføres i forbindelse med energiforliget i 2012. Resultaterne af analysen vil blive drøftet med den ansvarlige minister for området Rasmus Helveg Petersen, klima-, energi- og bygningsminister på Fjernvarmeindustriens energipolitiske konference i dag på Christiansborg.

Se også danskfjernvarme.dk