Bekymringen over EU’s energiafhængighed optager også EU’s politiske ledere, og emnet overskygger en planlagt debat om klimamål på EU-topmødet i Bruxelles. Ifølge statsminister Helle Thorning-Schmidt er man nødt til at tage nogle skridt nu for at få ændret energiafhængigheden.

Fjernvarmeindustriens direktør Lars Hummelmose gør i denne forbindelse opmærksom på, at fjernvarme er en del af løsningen. ”Fjernvarme gør os mere uafhængige af evt. fremtidig import af gas fra lande som Rusland. Grunden til fjernvarmens potentiale, som en del af løsningen, er at man kan udnytte energiressourcerne i en række alternative varmekilder såsom kraftvarme, industriel overskudsvarme, biomasse og storskala solvarme, og det kan være med til at udfase importeret gas.

Lars Hummelmose opfordrer således til bedre rammebetingelser for fjernvarme i EU-landene, så man undgår at havne i en sårbar og afhængig situation i forbindelse med kriser som den aktuelle.

Mange medier har rapporteret, at Danmark skal til at importere energi mens EU strides med Rusland om Ukraine og truer landet med handelsboykot (bl.a. Jyllandsposten 21. marts). Mens DK i 2012 producerede 2 procent mere energi end der blev brugt, var selvforsyningsgraden faldet til 93 procent i 2013.

Andre EU-lande er langt mere afhængige af importeret energi; især naturgas fra Rusland, hvilket vækker stigende bekymring i Europa. Ifølge den nye klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen er DK på vej i samme situation som øvrige EU-lande. Han opfordrer de øvrige EU-lande til at følge Danmarks eksempel og forbedre energieffektiviteten, og han peger på at den grønne udbygning med bl.a. mere biomasse skal bringe DK på ret kurs igen.

Stort set alle lande i EU har problemer med at skaffe tilstrækkeligt med energi. Tyskland, der er i gang med at lukke atomkraftværker, har planer om at erstatte en del af atomkraften med gas. Lige nu får Tyskland en tredjedel af sin gas fra Rusland. Hvis gashanen herfra lukkes, er det enorme mængder energi, der skal erstattes. Tyskland har en stor lagerkapacitet og kan leve uden nye leverancer i tre måneder, men lande som Bulgarien og Italien har hverken lagerkapacitet eller andre ressourcer.

Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, konstaterer, at Italien, Portugal, Spanien og Litauen importerer alle omkring 80 pct. af deres samlede energi, mens tallet for Tyskland er omkring 60 procent. Hvis Rusland lukker for gassen, vil det også påvirke Danmark. Bliver det et langstrakt problem, kan det have en priseffekt i hele Europa. Energiøkonom Georg Zachmann fra tænketanken Bruegel siger, at problemet vil vokse de kommende år: ”Forventningen er, at forbruget af gas vil forblive stabilt. Men eftersom produktionen falder i Europa, vil vi være nødt til at importere mere og mere gas.