CEO i Logstor, Kim Christensen, er ikke i tvivl om hvad de politikere, som forhandler energiforlig på Christiansborg, bør være optaget af. Først og fremmest mener han, der er vigtigt, at energiforligene bliver bredt politisk forankrede og langsigtede, fordi investeringerne er store og skal holde mange år. Og for det andet har han tre helt konkrete ønsker: “Selvom Danmark allerede har et enestående fjernvarmesystem og på mange områder sætter internationale standarder, så er der potentiale for langt mere”, forklarer Kim Christensen. “LOGSTOR ser gerne at der lægges op til yderligere anvendelse af overskudsvarme, flere varmepumper i lavtemperaturanlæg, men også at der tænkes i udbredelse af fjernkøling som en særdeles energieffektiv pendant til fjernvarme”, forklarer Kim Christensen.

Han betoner, at det især er fjernvarmens evne til at udnytte alle former for energi og grønne, bæredygtige kilder, der gør det til en teknologi, som hører fremtiden til.

Hjemmemarked sikrer eksport Virksomheden LOGSTOR producerer og sælger præisolerede rørsystemer til blandt andet fjernvarme, og deres produkter har gjort dem til en førende global leverandør på området. I dag beskæftiger virksomheden omtrent 1200 medarbejdere, heraf 300 medarbejdere i det nordjyske.

Her har Kim Christensen gode forventninger til fremtiden for virksomheden. Markederne i Tyskland, Holland og England tegner godt, fordi landene står overfor omfattende omlægning af deres energisystemer – noget danske løsninger kan bidrage til: “De danske kunder er de bedste referencer og et fantastisk udstillingsvindue, når udenlandske kunder besøger os. Et godt hjemmemarked skaber eksport, vækst og arbejdspladser i Danmark”, siger han.

Kim Christensen kan høres på Energipolitisk Konference 2018, hvor han uddyber sine tanker om det kommende energiforlig. Her kan du også møde erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) samt Bramming Fjernvarme og Aalborg Energikoncern. Der er tilmeldingsfrist 7. februar.

Se program og tilmeld dig her.