“Aftalen med Dalkia betyder, at vi står foran et internationalt gennembrud, og det er samtidig en kæmpe blåstempling af vores teknologi. Med aftalen forventer vi i fremtiden at skulle levere mellem fem-ti anlæg årligt alene til Dalkias kunder. Det betyder også, at vi nu er i gang med at geare organisationen til kraftig vækst de kommende år, siger administrerende direktør og grundlægger Jens Dall Bentzen i en pressemeddelelse.

Dall Energy, der har hovedsæde i Hørsholm på Sjælland, har udviklet en multibrændselsovn, der gennem en todelt proces omdanner organisk materiale som for eksempel haveaffald til varmeenergi.

Jens Dall forventer i løbet af de kommende år at generere en omsætning på mere end 100 mio. kr. og udvide medarbejderstaben fra seks til cirka 25 ansatte.

EU-millioner skal kickstarte ekspansion
Det første anlæg i forbindelse med partnerskabet med Dalkia er allerede solgt til byen Rouen i Frankrig. Her har borgmesteren forlangt, at det kulfyrede anlæg udskiftes til fordel for et biomasse-anlæg.

Dalkia har i forbindelse med aftalen kørt fransk haveaffald fra Frankrig til et Dall Energy-anlæg i Sønderborg for at teste, om anlægget nu også kunne forbrænde fransk affald og omdanne det til varme efter franske standarder.

“I forhold til vores europæiske ekspansionsstrategi, så er Frankrig et rigtig godt marked for os at starte ud med. Der er mange kul- og gasfyrede fjernvarmeværker, men der er lige som i Danmark kæmpe fokus på at gå over til mere miljøvenlige brændsler, blandt andet ved hjælp af det vi kalder cirkulær økonomi, der opnås ved at basere sin fjernvarme på lokale spildstrømme, for eksempel det have-park affald, kommunerne indsamler”, forklarer Jens Dall Bentzen.

Aftalen med Dalkia betyder samtidig, at Dall Energy er kommet igennem nåleøjet hos EU, så virksomheden som en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, får tilført 18 mio. kr.

Det første danske biomasse-anlæg i Frankrig fra Dall Energy skal være i drift i 2020.

Kilde: Energy Supply