I Indonesien er mange af øerne, inklusive Lombok, forsynet med el fra diesel og kulkraftværker i små, fragmenterede el-systemer. Nu viser analyserne, at det kan betale sig at integrere op mod 60 pct. vedvarende energi i Lomboks el-system i 2030. “De to studier af Lombok viser, at der er stort potentiale for vedvarende energi på Lombok, og at vedvarende energi kan integreres effektivt i det regionale system. Dette er et værdifuldt bidrag til den regionale energiplanlægning på Lombok, og det vil fremhæve Lombok, som et attraktivt sted at investere”, siger generalsekretæren for National Energy Council i Indonesien, Pak Saleh.

Sol, vind, biomasse og affald
Analyserne af integration af vedvarende energi på Lombok er udført af Energistyrelsen og den danske ambassade i Jakarta.

Den ene analyse indeholder en række pre-feasibility studier af el-produktion fra vedvarende energi samt anlæg til integration af vedvarende energi. Studierne viser, at el-produktion fra vind, sol, biomasse og affaldsforbrænding alle er attraktive investeringsmuligheder for private aktører.

Energistyrelsen har desuden udført systemanalyser af omkostnings-optimerede scenarier med fokus på integration af vedvarende energi.

Resultaterne er beskrevet i den kommende Lombok Energy Outlook rapport, som bliver publiceret i januar 2019.

Skaleres til andre ø-systemer
Energistyrelsen og den danske ambassade i Jakarta vil fortsætte samarbejdet med de lokale partnere på Lombok. “Det dansk-indonesiske samarbejde om energisystemer har været en stor succes indtil videre. Resultaterne ser meget lovende ud, og jeg mener, at der er masser af muligheder for at overføre de gode erfaringer på Lombok til andre regioner og øer. Dette vil reducere udledningen af drivhusgasser og forurening såvel som at reducere omkostningerne til el-produktion til fordel for det indonesiske folk”, siger den danske ambassadør i Indonesien, Rasmus Abildgaard Kristensen.

Målet er som sagt at fortsætte samarbejdet og skalere konceptet til andre ø-systemer og regioner i Indonesien.

Kilde: Energy-Supply