Ét turnkey-projekt har næsten fyldt det hele – men der har også været plads til test både her og der.

Med udgangen af 2016 vidste Jens Dall fra Dall Energy godt, at han ville få travlt i 2017 – men ikke så travlt, som det rent faktisk har været tilfældet.

Ikke desto mindre skal han nu i gang med et lige så travlt 2018, hvor det biomassefyrede kraftvarmeværk i Sindal skal gøres færdigt og nye projekter have fuld skrue.

Altoverskyggende Sindal
Kontrakten med Sindal Fjernvarme blev endeligt effektueret i februar, og første spadestik blev taget i foråret. “Sindal-projektet er Dall Energys første turn-key kontrakt, og foråret gik med at få ansat de rette folk til design, indkøb og projektledelse. Vi har været heldige at få erfarne folk fra BWE, FLS, BWSC og NNE”, fortæller Jens Dall.

Projektet har da også været det store gennemgående projekt for Dall Energy i året, der er gået. Fremdriften er god og tidsplanen holder. Hovedparten er kontrakterne er indgået med danske firmaer, men der er også indgået kontrakter med firmaer i England, Tyskland og Italien.

Bygningen til anlægget er blevet etableret i 2017, og til januar skal Dall Energy levere nøglekomponenterne. “Anlægget i Sindal vil sætte rekord omkring lave emissioner. Vi har især forbedret NOx-reduktkionen og vil have NOx på under 100 mg/Nm3, hvilket også er kravet til forgasningsanlæg”, fortæller Jens Dall.

Kraftvarmeværket i Sindal skal producere 5 MW varme og 800 kW el – hvilket sker på flis, haveaffald og andre alternative brændsler.

Sønderborg rendt over ende
I løbet af foråret 2017 har Dall Energy kørt en række brændselstest med haveaffald, mask og gyllefibre på anlægget i Sønderborg. “Forbrændingsmæssigt forløb testene rigtigt godt og alle emissioner blev overholdt”, fortæller Jens Dall, der er overordentlig glad for samarbejdet med Sønderborg Fjernvarme, da de velvilligt har inviteret de mange besøgende indenfor.

Der er nemlig rigtig mange delegationer fra mange lande, der har set anlægget i Sønderborg.

“Besøgene har omfattet folk fra Kina, USA, Sydamerika, Tyskland, Frankrig, Litauen samt en række danske varmeværker. En mulig kunde, Dalkia i Frankrig, har faktisk besøgt anlægget syv gange i 2016 og 2017 og fået gennemført en forbrændings-test af fransk haveaffald på anlægget”, fortæller Jens Dall.

Vestervig & Liptech
Dall Energy har ikke kun kørt test i Sønderborg.

Sammen med virksomheden Liqtech A/S har Dall Energy gennemført et MUDP-projekt hos Vestervig Fjernvarme.

Projektet har haft til formål at teste anvendelsen af keramiske membraner til rensning af tungmetaller i røggaskondensat, i dette tilfælde fra et flisfyret fjernvarmeværk. “Projektet demonstrerer, at teknologien er konkurrencedygtig med fjernvarmeværkets nuværende teknologi, og rapporten konkluderer også, at teknologien med held kan tænkes sammen med andre nye teknologier til yderligere rensning og behandling af restprodukter fra renseprocessen”. Det skriver Miljøstyrelsen om projektet. Jens Dall tilføjer: “Projektet demonstrerer rensning af røggaskondensat fra et flisfyret fjernvarmeværk for tungmetaller til ekstremt lavt niveau netop ved hjælp af keramiske membraner”.

Nyansættelser & nye projekter
Travlheden hos Dall Energy fortsætter ind i 2018. “I 2018 skal Sindal anlægget færdiggøres og afleveres, og der bliver igen kræfter til nye projekter. Vi er i dialog med danske varmeværker om nye projekter, men også mange udenlandske kunder er interesserede. Et projekt i Frankrig med Dalkia er tæt på at blive en ordre, men også kunder i Tyskland, Litauen og USA udviser stor interesse”, fortæller Jens Dall.

Til de mange projekter søger Dall Energy i øjeblikket projektledere, der kan hjælpe til med projekterne uden for landets grænser. ” Så det er med stor optimisme jeg ønsker god jul, siger Jens Dall.

Kilde: Energy Supply