Pressemeddelelse

Eksport af fjernvarme når rekordhøjt niveau trods stagnation i beskæftigelse. Fjernvarmesektoren ruster sig til år med vækst, lyder det fra fjernvarme-toppen oven på offentliggørelse af årets branchestatistik.

Eksporten af fjernvarmeteknologi og rådgivning er i 2018 vokset med knap 2 procent fra 6,65 mia. kr. til 6,77 mia. kr. De seneste års usikkerhed om investeringsvilkårene i Danmark har medført et mindre fald i industriens omsætning og i sektorens beskæftigelse.

- Den store usikkerhed, der har præget branchens rammevilkår, har kostet hos de danske industri- og rådgivningsvirksomheder. Men med den ny energiaftale er der skabt grobund for, at dette igen kan rettes op, siger Lars Hummelmose, der er direktør i Fjernvarmeindustrien og fortsætter:

- Den danske fjernvarmeindustri har fastholdt eksportniveauet og vi kan se, at det især er til nærmarkederne i Vest- og Nordeuropa samt til Nordamerika, der trækker eksporten. I sektoren kunne vi godt tænke os, at udviklingen gik endnu stærkere. For vi ser fortsat et stort uforløst potentiale på eksportmarkederne. Ikke mindst på de nærmarkeder, hvor den danske industri i forvejen har et stærkt fodfæste.

Næste skridt handler om vækst
Hos Dansk Fjernvarme ser man optimistisk på fremtiden. Det skyldes ikke mindst en række politiske beslutninger.

- Hvad enten det er Verdensmålene, der heldigvis optager flere og flere, om det er indfrielse af Paris-aftalen, EUs 2030 mål eller udmøntningen af energiaftalen herhjemme, så er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen. Vi er godt på vej til at omstille varmesektoren til 100 procent vedvarende energi, og vi har i en årrække leveret el-ydelser, så også elsektoren har kunnet indpasse mere fluktuerende vedvarende energi, lyder det fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

- Men derudover har vi også fungeret som showroom for industrien, som vi i samspil med skal levere løsninger til indfrielse af en række klima- og energipolitiske mål. Derfor er jeg også overbevist om, at vi vil opleve vækst de kommende år til gavn for både klima og miljø, samt for samfundet herhjemme. Derfor kommer de kommende år også til at handle om, hvordan vi bliver ved med at være showroom for en omkostningseffektiv grøn omstilling, hvor vi får udnyttet overskudsvarmen, fremmet digitalisering og udnyttet fjernvarmens evne som lager for fluktuerende energi, lyder det fra direktøren.

Branchestatistikken viser desuden, at den danske fjernvarme i 2018 nåede en rekordhøj andel af vedvarende energi, sådan at cirka 61 procent af fjernvarmen herhjemme i dag er baseret på vedvarende energi, samt at 2018 blev året, hvor fjernvarmeselskaberne fik rekord mange nye kunder. I dag bliver i alt 1.736.668 danske husstande opvarmet med fjernvarme.

Fakta om fjernvarmesektorens branchestatistik 2019

  • Den samlede beskæftigelse er gået frem fra 9.080 ansatte i 2012 til 10.371 ansatte i 2018 – Det svarer til en stigning på 14,2%.
  • Antallet af ansatte i varmeforsyningen er faldet fra 1.836 i 2012 til 1.693 i 2018. Alene fra 2017 til 2018 er antallet af ansatte faldet med 6,4% på trods af, at antallet af fjernvarmekunder aldrig har været højere.
  • Den samlede eksport var i 2018 på 6,77 mia. kr. På trods af, at eksporten aldrig har været højere, må det anses for at være nogenlunde på niveau med de foregående 4-5 år.
  • De danske selskabers tre største markeder var i 2018 Tyskland, Sverige og Kina
  • Der kom 23.169 nye fjernvarmekunder til i 2018. hvormed det samlede antal fjernvarmekunder er på 1.736.668.
  • Andelen af vedvarende energi er steget fra 45% i 2012 til at udgøre cirka 61% sidste år. Samtidig er kul og olie reduceret fra at udgøre 22% i 2011 til i dag at udgøre mindre end 12%.

Læs rapporten her

forside brancherapport 2019

For mere information kontakt:

Dansk Fjernvarme direktør, Kim Mortensen, tlf. 4021 2220 el. kmo@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmeindustriens direktør, Lars Hummelmose, tlf. 29900080 el. lh@dbdh.dk