Det er en fornøjelse at invitere til BRANCHEMØDE I FJERNVARMEN, som arrangeres for 7. gang – I år i et samarbejde mellem GRØN ENERGI og FJERNVARMEINDUSTRIEN.

Mødet finder sted den 5. september i Odense, som et heldagsarrangement med efterfølgende middag og evt. overnatning.

I år er temaet: Skal overskudsvarme være mere end varm luft?

Mødet er opdelt i to dele, hvor DEL I omfatter site-visit til både Albani og Tasso, samt indlæg fra Fjernvarme Fyn vedr. overskudsvarmeprojekter, herunder også det nye Facebook datacenter.

DEL II fortsætter på H. C. Andersens Kongrescenter.  Her belyser vi temaet: Skal overskudsvarme være mere end varm luft?  fra flere vinkler: Overskudsvarme fra datacentre samt potentialet for overskudsvarme og hvor den kan udnyttes.

Glæd jer til at møde:

Anders Eldrup, Grøn Energi

Jens Holger Helbo Hansen, SKAT

Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse

Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme

Nina Detlefsen, Grøn Energi

Brian Elmegaard, DTU Mekanik

Prof. Bernd Møller, Europa-Universitetet

Kristina Lygnerud, Halmstad University & IVL Svenska Miljöinstitutet

Kirsten  Stolberg, CP Kelco

Anker Boye, tidl. Borgmester Odense

Mødet forventes afsluttet ca. 18.00.

Aftenarrangementet foregår ligeledes på H. C. Andersen Kongrescenter. Her er der rig mulighed for at pleje netværket ved deltagelse i middagsarrangementet. Endelig har vi forhåndsreserveret et  begrænset antal værelser på Hotel H. C. Andersen, som tilbydes efter ”først til mølle prinicipppet”.

 

TILMELDING

Læs meget mere om årsmødet her 4996 – Program Årsmøde 2018_final og husk at sende din tilmelding inden den 20. august via dette link: TILMELDING