Den 5. september afholdt Fjernvarmeindustrien branchemøde i Odense i samarbejde med Grøn Energi.

Formiddagen inkluderede site-visits hos både Albani og Tasso samt indlæg fra Fjernvarme Fyn vedr. overskudsvarmeprojekter, herunder også det nye Facebook-datacenter.
Mødet fortsatte om eftermiddagen i Odense Koncerthus med temaet “Skal overskudsvarme være mere end varm luft?”.

De forskellige indlæg var bevis på, at overskudsvarme er der generelt nok af, men at anvende den er typisk et spørgsmål om beliggenhed, langsigtet planlægning, investering, og gensidig vilje og opbakning. Fjernvarme Fyn er et godt eksempel på, at det kan lykkes. Men Skatteministeriets nye udspil til afgiftsregler på overskudsvarme kan spænde ben for de lokale projekter.
Se indlæggene fra en meget interessant dag her:

Allan Stihøj, Fjernvarme Fyn 

Jens Holger Helbo Hansen, SKAT

Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse

Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme

Nina  Detlefsen, Grøn Energi

Prof. Bernd Møller, Europa-Universitetet

Kristina Lygnerud, Halmstad University & IVL Svenska Miljöinstitutet

Brian Elmegaard, DTU Mekanik

Kirsten Stolberg, CP Kelco

Anker Boye, tidl. Borgmester Odense

Arrangementet sluttede af med en netværksmiddag.
Dagen forløb rigtig godt, og der blev netværket i stor stil på kryds og tværs.

 

Allan stihøj gammelt jern

Billede af mange Billede Anders Eldrup

Billede Billede Anker Boye