Kathrine

Om Kathrine Windahl

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogen detaljer.
So far Kathrine Windahl has created 181 entries.

Kronik: Trafik og brændeovne er også klimapolitik

Af Tina Kramer Kristensen og Anders Dyrelund
Vores klimapolitik har hidtil haft to ben at stå på: Den skal reducere udslippet af klimagasser, og den skal imødegå virkningen af klimaforandringer. Med regeringens Klima- og luftudspil har klimapolitikken fået et tredje ben, nemlig luftkvaliteten. Det er der gode grunde til.Ren luft […]

11 januar 2019|

Forbrændingsanlæg vil indfange og genanvende CO2

Amager Ressource Center (ARC) er sammen med Københavns Kommune gået i gang med at undersøge mulighederne for at indfange CO2 fra røgen på forbrændingsanlægget Amager Bakke.

Baggrunden for projektet skal findes i plastik.
I dag er der stadig en del plastik tilbage i det restaffald, der brændes af i ovnene på […]

10 januar 2019|

Arcon Sunmark færdiggør storskala solvarme på verdens tag

I december 2018 begyndte et nyt fjernvarmeværk baseret på storskala solvarme at forsyne indbyggerne i den tibetanske by Langkazi.

Et 22.000 kvadratmeter store solfangerfelt vil fremover dække over 90 pct. af varmebehovet i byen. Anlægget har også et damvarmelager på 15.000 kubikmeter, så varmen kan anvendes, når der er behov […]

21 december 2018|

Danmark sparker gang i sol, vind, biomasse og affaldsforbrænding på Lombok

 

I Indonesien er mange af øerne, inklusive Lombok, forsynet med el fra diesel og kulkraftværker i små, fragmenterede el-systemer. Nu viser analyserne, at det kan betale sig at integrere op mod 60 pct. vedvarende energi i Lomboks el-system i 2030. “De to studier af Lombok viser, at der er […]

17 december 2018|

Dansk børs for biomasse vokser

En dansk børs for handel med flis til kraftvarme- og fjernvarmeværker er ved at få fodfæste.

Øget aktivitet på BiomassPool kan være med til at understøtte udbredelsen af bæredygtig biomasse i Danmark og dermed understøtte intentionerne i den brancheaftale, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har indgået for at fremme brug […]

23 november 2018|

A.P. Møller indgår stor-aftale på geotermi

I de seneste måneder har Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding A/S forhandlet om en aftale om at gøre geotermi til en betydelig del af fremtidens varmeforsyning i Aarhus.  Nu har parterne skrevet under på et hensigtserklæring om et eksklusivt samarbejde om geotermi.

A.P. Møller offentliggjorde allerede i juni måned, at […]

24 oktober 2018|

Ny lov ryster energibranche: Varmepris vil stige

Udfasningen af tilskud til el på biomasse står til at få store konsekvenser for flere kraftvarmeværker, der har investeret massivt i biomasseanlæg
Mens sommerens politiske energiaftale havde fokus på at sænke el- og varmeprisen for forbrugerne, truer udmøntningen af aftalen nu med at trække tæppet væk under nogle store […]

1 oktober 2018|

Branchemøde 5. september

Den 5. september afholdt Fjernvarmeindustrien branchemøde i Odense i samarbejde med Grøn Energi.

Formiddagen inkluderede site-visits hos både Albani og Tasso samt indlæg fra Fjernvarme Fyn vedr. overskudsvarmeprojekter, herunder også det nye Facebook-datacenter.
Mødet fortsatte om eftermiddagen i Odense Koncerthus med temaet “Skal overskudsvarme være mere end varm luft?”.

De forskellige indlæg var bevis på, at overskudsvarme er […]

10 september 2018|

Grøn varme fra Facebook godt på vej

Byggeriet af Tietgenbyens Varmecentral går lige efter planen. Sådan lyder det glade budskab fra Fjernvarme Fyn fem måneder efter, at første spadestik blev taget. Efter planen kan cirka 6.900 odenseanske husstande derfor fortsat glæde sig til at modtage grøn varme fra anlægget ved starten af 2020.

Det bliver fejret med […]

7 september 2018|

Københavns nye grønne vartegn får facade af træstammer

48 km miljømærkede træstammer, der skal udgøre facaden på det nye BIO4 ved Amagerværket, er på vej fra Sydafrika til Danmark.

BIO4-projektet omfatter en ny kraftværksblok og en helhedsplan for den fremtidige udvikling af Amagerværket. Facaden på den nye blok opføres som en skov af hængende stammer, der symboliserer kraftværkets forsyning […]

20 august 2018|