Det lettiske Økonomiministerium vil afsætte endnu en betydelig mængde af EU-midler til projekter i Letland, som skal øge energieffektiviteten inden for fjernvarmesektoren. Det er især dansk viden om biomasse, som letterne er interesserede i.

En række danske virksomheder har sammen med Fjernvarmeindustrien netop besøgt Letland for at udbrede dansk ekspertise inden for fjernvarme. Ifølge Letlands udviklingsplan fra 2014-2020 vil landet forsætte investeringer i fjernvarme, for at øge energieffektiviteten. Det gælder især anlæg til biomasse.

På besøget var letterne særligt interesserede i virksomhederne Justsen Energiteknik og Weiss, der laver anlæg til biomasse. Med et skovareal, der fylder halvdelen af Letland og landbrug, der optager 38 procent af landet, er der store uudnyttede ressourcer at hente for letterne.

”Vi har allerede anlæg i Letland, og vi ser generelt Baltikum, som et område, hvor der kommer til at ske meget. De har ineffektive net, og der er masser af brændsel til rådighed fra de store skovarealer. Med EU-støtte og krav om energieffektiviseringer investerer de baltiske lande mange penge i at optimere energien både i bygninger og i anlæg”, siger Bo Johansen, der er salgschef for Weiss i Østeuropa og Skandinavien.

Ud over krav og støttekroner fra EU har Letland og de andre baltiske lande også et økonomisk incitament. Den russiske gas er blevet dyrere og derfor vil landene gerne finde alternative brændsler. Det gælder ikke kun Baltikum, men hele Central- og Østeuropa, fortæller Bo Johansen, og fortsætter:

”Vi oplever generelt en stigende interesse for biomasse. Vi har for eksempel anlæg i Bulgarien og i Ungarn til industriformål. Alle de anlæg er lavet for at reducerer omkostninger på gas.”