trætoppe.1

Fjernvarmeindustriens aktiviteter

Fjernvarmeindustrien afholder årligt to møder for medlemmer, politikere og centrale aktører inden for fjernvarmeindustrien.

Energipolitisk konference finder sted på Christiansborg. Debatten til konferencen tager fat i politiske spørgsmål vedrørende fjernvarme og fjernkøling. Her diskuteres, hvordan de politiske rammer bedst kan støtte industrien herhjemme og industriens muligheder for eksport. Hvert år diskuteres aktuelle emner, som der er bred interesse for i industrien.

Fjernvarmeindustriens samler også sine medlemmer til et årsmøde. Her har virksomhederne mulighed for at blive opdateret på aktuelle emner, ny viden og styrke deres indbyrdes netværk, som inden for denne branche er meget stærkt. Til årsmødet er der oplæg og debat samt et besøg hos en virksomhed eller et anlæg.

Hvis du kommer fra pressen, kan du kontakte Lars Hummelmose, hvis du ønsker at være til stede til en af vores aktiviteter.

 

Næstkommende branchemøde, tirsdag den 22. september, sætter fokus på en Grøn Genstart!

Branchemødet er et samarbejde mellem Grøn Energi, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien, og finder sted tirsdag den 22. september som et heldagsarrangement med efterfølgende middag.

Branchemødet afholdes i København på Copenhill. Derfor indleder vi mødet med skiløb for skientusiasterne i selskab med inviterede politikere! På skituren kan man bl.a. nyde synet af nybyggede BIO4, som vil blive præsenteret under frokosten. Derefter følger selve konferencen, som tager afsæt i den grønne omstilling og genstarten af Danmark efter Covid-19 med fokus på, hvordan fjernvarmen vil bidrage til 70% reduktion af CO2 i 2030.

TILMELDING

Læs mere om branchemødet her og tilmeld dig via Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Bemærk at der er plads til max.120 deltagere og tilmelding er derfor efter ”først til mølle” princippet.

Tilmeld dig her

Vi glæder os til at se dig!