trætoppe.1

Fjernvarmeindustriens aktiviteter

Fjernvarmeindustrien afholder årligt to møder for medlemmer, politikere og centrale aktører inden for fjernvarmeindustrien.

Energipolitisk konference finder sted på Christiansborg. Debatten til konferencen tager fat i politiske spørgsmål vedrørende fjernvarme og fjernkøling. Her diskuteres, hvordan de politiske rammer bedst kan støtte industrien herhjemme og industriens muligheder for eksport. Hvert år diskuteres aktuelle emner, som der er bred interesse for i industrien.

Fjernvarmeindustriens samler også sine medlemmer til et årsmøde. Her har virksomhederne mulighed for at blive opdateret på aktuelle emner, ny viden og styrke deres indbyrdes netværk, som inden for denne branche er meget stærkt. Til årsmødet er der oplæg og debat samt et besøg hos en virksomhed eller et anlæg.

Hvis du kommer fra pressen, kan du kontakte Lars Hummelmose, hvis du ønsker at være til stede til en af vores aktiviteter.