Det er SK Forsyning, der vil gøre brug af Kamstrups målere, når de skifter forbrugernes eksisterende målere ud med 28.000 vand- og varmemålere.

Ved hjælp af data fra de fjernaflæste målere vil SK Forsyning driftsoptimere og analysere, hvor i deres distributionsnet der er mulighed for forbedringer.

“Ved etablering af et fjernaflæsningssystem af vand- og varmemålere vil hyppige og præcise data give SK Forsyning en helt ny dagligdag. Kundeservicen vil blive markant bedre, og de mange data vil også være med til at gøre arbejdet med driftsoptimering af forsyningens distributionsnet mere målrettet”, fortæller Ole Tarp, Sales Manager i Kamstrup.

SK Forsyning og Kamstrup har indgået en aftale om levering af 21.000 intelligente vandmålere og 7.000 varmemålere samt fjernaflæsningssystem.

Derudover vil Kamstrup stå for hosting af data, projektledelse, service og drift af projektet.

Installationen af målerne vil starte i 2017 og forventes færdigafsluttet i 2018.