Hvert år besøger tusinder af offentlige og   private internationale beslutningstagere Danmark for at blive inspireret af   grønne danske løsninger. Energibyen Frederikshavn er blandt de ti nationale   besøgstjenester, der nu vil arbejde sammen for at betjene de udenlandske   gæster

Danmark er et forbillede for resten af verden på grund af   vores ambitiøse energi- og miljøpolitik og vores succes med at opføre grønne   løsninger overalt i landet. Derfor kommer tusindvis af udenlandske besøgende   til Danmark for at se, hvordan vi gør – og hvordan vores erfaringer kan   overføres til deres hjemlande.

Nu har 10 nationale og regionale besøgstjenester, der står for   planlægningen af de mange besøg til Danmark, aftalt at indgå i et netværks-samarbejde,   der skal sikre en bedre betjening af gæsterne, men også give netværket bedre   muligheder for fælles markedsføring, strategisk arbejde med delegationer og   udvikling af kompetencer på besøgsstederne.

Den nationale besøgstjeneste State of Green har taget   initiativet til samarbejdet. I mange år har den offentlig-private   organisation stået for besøgstjenesten State of Green Tours med stor succes,   men med samarbejdet vil det lokale og regionale arbejde for besøg af   professionelle beslutningstagere blive styrket.

”Besøgstjenesternes formål er at styrke dansk eksport af   grønne teknologi-løsninger, og ofte er det helt unødvendigt, at mennesker   flere steder i Danmark arbejder parallelt på besøg i stedet for at   samarbejde. Netværket vil helt sikkert strømline besøgsarbejdet til gavn for   alle,” siger Gry Brostrøm, senior projektleder i State of Green, der har   været initiativtager til det nye samarbejde.

”I Energibyen i Frederikshavn Kommune er vi glade for at indgå   i den nationale besøgstjeneste, som vi tror på er en af mange måde, hvorpå vi   kan styrke den lokale jobskabelse. Vi kan give besøgende et billede af vores   bidrag i den globale omstilling i skala 1:1: Et konkret bud på   energiplanlægning, lokal jobskabelse og konkrete show-cases på vores Center for   Bæredygtig Udvikling på Knivholt Hovedgård samt i Frederikshavn Kommune – for   eksempel inden for fjernvarme, hvor mange forskellige restprodukter, udnyttes   som ressourcer, bl.a. industriel overskudsvarme, affald, biogas og halm,”   siger Poul Rask Nielsen, Projektchef i Energibyen, Frederikshavn Kommune.

Danmark ønsker i 2050 at være uafhængig af fossile   brændstoffer, og tendensen er klar internationalt. Behovet for grønne   løsninger inden for energi, klimatilpasning, miljø og vand er enormt for at   verdens lande kan leve op til FNs mål for bæredygtig udvikling, og derfor er   potentialet for Danmark som foregangsland meget stort. I 2015 var 7 procent   af den danske vareeksport grøn energiteknologi, og andelen forventes at stige   i de kommende år.

Derfor er modtagelsen af delegationer fra stater, kommuner og   virksomheder fra udlandet en vigtig del af Danmarks eksportindsats, og   samarbejdet vil styrke dette.

Grøn Omstillingsfond under Erhvervsministeriet har bevilget   midler til pilotprojektet, der ligger til grund for det nye samarbejde.

Yderligere oplysninger:
Gry Brostrøm, Projektleder State of Green
T: 2249 6515 – E: gbr@stateofgreen.com
Poul Rask Nielsen, Projektleder, Energibyen Frederikshavn
T: 98 45 90 23 – E: prni@frederikshavn.dk